Konstruktion och Dokumentation

Våra konstruktörer har gedigen erfarenhet av automatiklösningar.

De kan snabbt sätta sig in i problem och ta fram rationella och kostnadseffektiva lösningar.

All elkonstruktion utförs i CAD för effektiva och överskådliga konstruktionsritningar.

All dokumentation såsom Layouter, Apparatlistor, Huvudkretsschemor, Styrkretsschemor, Yttre anslutningsschemor, Relationshandlingar, Provning&Testprotokoll, Reglerschemor etc. överförs till ett sökbart PDF-dokument om så önskas.

Vi bygger även apparatskåp efter kundens egna elritningar.

Konstruktionsritningar från Nelkab
Klicka på bilden för att få en större visning.